Baranyai kerékpárutak felmérése – frissítve!

Kerékpárút nyilvántartás

 

 

Kerékpárutak Baranya megye területén – 2016. évi frissített nyilvántartás

 

Kerékpárutak Baranyában 2016. – műszaki leírás

 

Kerékpárutak Baranyában 2016 – táblázat

 

Kerékpárutak Baranyában 2018 – térkép

 

Adatok lezárva: 2016. szeptember 23.

 

 

———————–

 

Kerékpárutak Baranya megye területén (2012. archiv!)

 

A Pécsi Túrakerékpáros Klub hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a Baranya Megyei Önkormányzattal. Az együttműködés lényege: a megyei önkormányzat elkötelezett a kerékpárút fejlesztés területén és a kerékpárút hálózat kialakítására javaslatokat vár egyesületünktől.

 

Az önkormányzattal szoros munkakapcsolat alakult ki, melynek során adatokat kaptunk a meglévő és tervezett kerékpárutakról (folyamatban lévő engedélyezési eljárásokról), valamint a jelenleg még érvényes kerékpárút fejlesztési koncepcióról. Ezen adatokat térképekre szerkesztettük föl és elkezdtünk dolgozni egy javaslaton a hosszú távú terven a kerékpárút hálózati kialakítására.

 

 

  1. – OKT hálózati terv

 

Létezik egy Országos Kerékpárút Hálózati terv, amit évekkel korábban készítettek és nagyon gyorsan megállapítottuk róla, hogy a Baranyát érintő része nincs összhangban az igényekkel és adottságokkal.  1. sz. térkép: Országos Kerékpárúthálózati Terv   

(Az adatok forrása: itt )

 

 

  1. – Meglévő kerékpárutak

 

A munkát azzal kezdtük, hogy készítettünk egy táblázatos összefoglalót a Baranya megye területén meglévő, illetve engedélyezési szakaszban lévő tervezett kerékpárutakról (ezeknek várható a megvalósítása).  Jelenleg 72 tétel szerepel a listában, ha valaki tud még kerékpárútról ami nincs benne, kérjük jelezze!    Kerékpárutak Baranyában – táblázat         (Az adatok forrása: itt )

 

A táblázatot kiegészítettük háttéranyagokra való hivatkozásokkal (pl. fényképes útvonalleírások), ha kapunk további fényképeket,

azt is köszönettel vesszük!

 

A kerékpárutakat fölszerkesztettük egy térképre:

  1. sz. térkép: meglévő és tervezett kerékpárutak Baranyában

 

A térképen jól látszik, hogy a kerékpárutak egy része szigetszerű megoldás, de ahol összefüggő hálózat van kialakulóban, ott is vannak még hiányzó szakaszok. Feltüntettük a kisforgalmú mellékutakon táblázással kijelölt kerékpáros útvonalakat és az árvédelmi töltéseken haladó utakat is (ld. térkép jelmagyarázat!)

 

Az 1. és 2. térkép összevetésével látszik, hogy a jelenlegi Országos Kerékpárúthálózati Terv nem veszi figyelembe a helyi adottságokat.

  1. és 2. sz. térképek összevetése

 

 

 

III.  – Javaslat az OKT módosítására

 

A Baranya Megyei Önkormányzat kezdeményezni fogja az Országos Kerékpárúthálózat Terv Baranyát érintő részének módosítását és ehhez a kerékpárosoktól várnak javaslatot.

 

Ebből a célból készült a most következő térképlap.

 

Mindenekelőtt határozzuk meg, hogy mit értünk „kerékpárút” fogalma alatt!

 

A „kerékpárút” kijelölt és kitáblázott kerékpáros túraútvonalakat jelent a következők szerint:

– a meglévő kisforgalmú mellékutakon kitáblázással (ennek az a feltétele, hogy az adott úton a gépjárműforgalom ne legyen zavaróan nagy)

– kerékpárforgalmi létesítmény (kerékpárút, kerékpársáv stb.) építése szükséges ott, ahol a közút a  gépjárműforgalom nagysága miatt nem alkalmas a kitáblázásra

 

Ez a térképlap a fentiek szerint kialakítandó útvonalakat tartalmazza, tehát egy „iránytervként” kezelendő.

 

  1. sz. térkép: Baranya megye kerékpárút hálózatának javasolt kialakítása

 

 

Az irányterv öt fő útvonalat és több mellékútvonalat tartalmaz.

Az öt fő útvonal a következő:

 

BK-1.    „Három Folyó Kerékpárút” – EuroVelo 13. sz. nemzetközi „Vasfüggöny” kerékpáros útvonal

A Három Folyó Kerékpárút Barcs felől halad Drávaszabolcson át Mohácsig, az út egyes szakaszokon két ágra oszlik „A” és „B” útvonalra.

Az EuroVelo 13. sz. „Vasfüggöny” kerékpárút tovább halad Mohácsról Nagybaracska felé.

 

Meglévő kitáblázott és jelentős hosszúságú szakaszokon épített kerékpárút.

Egyes balesetveszélyes szakaszokon (Drávaszabolcs, Szajk) kerékpárút építés szükséges.

 

 

 

BK-2.    EuroVelo 6. sz. nemzetközi Duna menti kerékpáros útvonal Baja felől – Mohácson át az országhatárig („A” és „C” ág: Horvátország, illetve Szerbia felé)

 

Meglévő kitáblázott útvonal. A Duna bal parti árvédelmi töltésen aszfaltburkolat építés várható a következő években.

 

 

 

BK-3.     Dombóvár – Pécs – Harkány – Drávaszabolcs (határátkelő)

 

Dombóvár és Oroszló között kerékpárút építés szükséges a meglévő kerékpárutak összekötésével, Pécs-Harkány között a Máriagyűdi zarándokút nyomvonalán építendő szilárd burkolatú út. A Pécs-Harkány kerékpárút összekötést a megye kiemelt projektként kezeli.

 

 

 

BK-4.     Kaposvár – Szigetvár – Drávasztára (tervezett határátkelő)

 

Kaposvár és Szigetvár között folyamatban van a kerékpárút tervezése a régi vasút nyomvonalán, Szigetvártól Drávasztáráig (tervezett híd és határátkelő) elegendő a közúton kitáblázott túraútvonal.

 

 

 

BK-5.      (Barcs) – Szigetvár – Pécs – Pécsvárad – (Bonyhád)

 

Pécs és Bonyhád között a régi 6-os út ki jelenleg is ki van táblázva kerékpáros túraútvonalnak, egyedül a Mecseknádasdi „nagy kanyar” körül hiányzik néhány kilométer – és persze a Pécsről kivezető szakasz.

Pécstől Szigetvár felé a 6-os út a gépjárműforgalom miatt nem alkalmas kerékpáros közlekedésre, párhuzamos mellékutak nincsenek. Pécs és Szentlőrinc között tanulmányterv szinten vannak elképzelések a kerékpárút kialakítására. Javasolt a Pécs-Szigtvár-Barcs irányban a távlati tervekben a kerékpárforgalmi létesítmények építése.

 

Az 1. és 3. sz. térkép összevetésével látszik, hogy a javasolt az Országos Kerékpárúthálózati Terv hogyan veszi figyelembe a helyi adottságokat.

1-3 sz. térképek összevetése

 

 

 

  1. Vizsgálandó helyszínek

 

Ezen a térképen a  3. sz. térképen bemutatott Országos Kerékpárúthálózati Terv javaslat megvalósításához szükséges vizsgálandó szakaszokat mutatjuk be, a színezett útvonalakon (ld. térkép jelmagyarázat!) a kitáblázás feltételeit kell ellenőrizni, a kék körök pedig azokat a helyszíneket jelzik, ahol kerékpárforgalmi létesítmények építése szükséges. Ezekre a későbbiekben helyszíni ismereteken alapuló részletes javaslatokat kell készíteni.

  1. sz térkép – vizsgálandó helyszínek

 

 

Pécs, 2012. december 20.

 

 

Arató Csongor – Dr Novotny Iván

 

 

Megjegyzések:

 

A „Kerékpárutak Baranyában” c. térképlapon a megépült kerékpárutakat, gyalog- és kerékpárutakat, kerékpárforgalomra kijelölt és kitáblázott árvédelmi töltéseket, magánutakat valamint a kerékpáros információs táblákkal kerékpározásra kijelölt közutakat tüntettük föl. A térképen szereplő kerékpárutak főbb jellemzőit táblázatban mellékeljük.

 

A térképen nem tüntettük fel azokat a kerékpárutakat, amelyek kerékpárút pályázati pénzből épültek, de a helyszínen erre semmi nem utal, nincsenek kitáblázva, nem kerékpárútként, hanem közútként vagy járdaként üzemelnek (pl. Maráza bekötő út, Dombai-tó – Pécsvárad – Zengővárkony szőlőhegyi út). A térképen nem tüntettük föl a Mecsekben kijelölt földutakon haladó erdei kerékpáros turistautakat sem, mert ezek a terepen űzött sport célú kerékpározást szolgálják. A megyehatáron kívül eső területen csak azokat a kerékpárutakat tüntettük föl, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a baranyai kerékpárutakhoz.

 

Az „Országos Kerékpárút Törzshálózat elemei Baranyában” c. térképlapon a Magyarország Szerkezeti Tervlapján szereplő és az Önkormányzattól kapott dokumentumokban leírt, tervezett útvonalakat tüntettük föl.

 

Adatok forrása:

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége kimutatása a kerékpárút engedélyezési tervekről

 

Magyarország Szerkezeti Tervlapja – VÁTI  Nonprofit Kft

http://arcgis.vati.hu/otrt_terszerkezet/

 

A Pécsi Túrakerékpáros Klub adatgyűjtése 1994-2012.

https://www.kerekvaros.hu/pkmcs/

 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ – Kerékpárút nyilvántartó v2.0

www.kenyi.hu

 

Turistaút Egyesület honlapja

www.turistautak.hu

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük